20/07/2020

AEON MALL Long Bien Member’s Day

  Events
  AEON MALL Long Biên
06/01/2019

MORE REWARDS FOR MOM & KIDS WITH AEON ...

  Events
  Siêu thị và Bách Hóa AEON (tầng 1 - 3)
01/01/2018

MEMBER DAY

  Events, Shopping
  AEON Long Biên