AEON MALL Long Biên shopping mall would like to announce the operating time from May 8, 2020 as follows:

1. Inside the shopping mall

Weekdays Weekends
Trung tâm thương mại 10:00 – 22:00 09:00 – 22:00
Siêu thị AEON 08:00 – 22:00
Trung tâm bách hóa AEON 10:00 – 22:00 09:00 – 22:00
Ngân hàng 10:00 – 16:00 09:00 – 11:00
Rạp chiếu phim CGV 12:00 – 0:30 (the next day)
Khu vui chơi 10:00 -22:00 09:00 – 24:00
Bowling 10:00 – 23:00 09:00 – 22:00
Bể bơi và
CLB Thể thao Renaissance
10:00 – 22:00 09:00 – 22:00

 

2. Outside the shopping mall

No. List of stores Monday – Friday Thứ 7 & Chủ Nhật
Opening time Closing time Opening time Closing time
1 KFC 11h00 21h00 10h00 21h00
2 Sumo BBQ 11h00 23h00 10h00 23h00
3 Buk Buk 11h00 21h00 10h00 21h00
5 Sharetea 11h00 21h00 10h00 21h00
6 Popeyes 10h00 21h00 9h00 21h00
7 Domino 10h00 21h00 10h00 21h00
8 Lotteria 11h00 21h00 10h00 21h00
9 Highland Coffee 9h00 21h00 9h00 21h00
10 Swensen’s 10h00 21h00 9h00 21h00
11 Manwah 11h00 22h00 10h00 22h00
12 Chateraise 9h00 21h00 9h00 21h00