04/05/2020

WELCOME TO MOTHER’S DAY WITH “WISHES OF THE ...

  Events
  Sảnh Quầy Thông tin, TTTM AEON MALL LONG BIÊN
04/05/2020

HOT SUMMER SALE – DAILY PRODUCT FAIR 2020 ...

  Events
  Sảnh Trung tâm, sảnh Đông, sảnh SC3 và khu vực hành lang TTTM
28/02/2020

WELCOME WOMEN’S DAY (8/3) WITH A SERIES SPECIAL ...

  Events
  Sảnh Quầy Thông tin, TTTM AEON MALL LONG BIÊN
10/01/2020

ENJOY THE TRUE TET AND FULL SPRING 2020 ...

  Events
  Sảnh Trung tâm TTTM AEON MALL Long Biên
06/12/2019

WELCOME TO THOUSANDS OF HAPPINESS WITH AEON MALL ...

  Events
  Center Court, Dome Court AEON MALL Long Biên
27/08/2019

WELCOME TO THE MID-AUTUMN FESTIVAL 2019 WITH CHAIN ...

  Events
  Central Court, AEON MALL Long Bien