12/06/2021 15/08/2021

JOIN WONDERFUL ADVENTURES TO ENJOY VIBRANT SUMMER 

  Events
  Sảnh Đông, TTTM AEON MALL Long Biên, 27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội
20/07/2020 20/12/2022

AEON MALL Long Bien Member’s Day

  Events
  AEON MALL Long Biên
06/01/2019

MORE REWARDS FOR MOM & KIDS WITH AEON ...

  Events
  Siêu thị và Bách Hóa AEON (tầng 1 - 3)
01/01/2018

MEMBER DAY

  Events, Shopping
  AEON Long Biên