Sự kiện khác

20/07/2020 20/12/2022

AEON MALL Long Bien Member’s Day

  Events
  AEON MALL Long Biên
01/01/2018

MEMBER DAY

  Events, Shopping
  AEON Long Biên
29/01/2021 21/02/2021

Happy Ox Year 2021!

  Events
  AEON MALL Long Biên