Sự kiện khác

20/07/2020 20/12/2022

AEON MALL Long Bien Member’s Day

  Events
  AEON MALL Long Biên
01/01/2018

MEMBER DAY

  Events, Shopping
  AEON Long Biên
12/06/2021 15/08/2021

JOIN WONDERFUL ADVENTURES TO ENJOY VIBRANT SUMMER 

  Events
  Sảnh Đông, TTTM AEON MALL Long Biên, 27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội