Sự kiện khác

01/01/2018

MEMBER DAY

  Events, Shopping
  AEON Long Biên
04/05/2020

HOT SUMMER SALE – DAILY PRODUCT FAIR 2020 AT ...

  Events
  Sảnh Trung tâm, sảnh Đông, sảnh SC3 và khu vực hành lang TTTM
27/08/2019

WELCOME TO THE MID-AUTUMN FESTIVAL 2019 WITH CHAIN OF ...

  Events
  Central Court, AEON MALL Long Bien