Sự kiện khác

06/01/2019

MORE REWARDS FOR MOM & KIDS WITH AEON KIDS ...

  Events
  Siêu thị và Bách Hóa AEON (tầng 1 - 3)
28/02/2020

WELCOME WOMEN’S DAY (8/3) WITH A SERIES SPECIAL EVENTS ...

  Events
  Sảnh Quầy Thông tin, TTTM AEON MALL LONG BIÊN
10/01/2020

ENJOY THE TRUE TET AND FULL SPRING 2020 WITH ...

  Events
  Sảnh Trung tâm TTTM AEON MALL Long Biên