Sự kiện khác

01/01/2018

MEMBER DAY

  Events, Shopping
  AEON Long Biên
12/06/2021 15/08/2021

JOIN WONDERFUL ADVENTURES TO ENJOY VIBRANT SUMMER 

  Events
  Sảnh Đông, TTTM AEON MALL Long Biên, 27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội
06/01/2019

MORE REWARDS FOR MOM & KIDS WITH AEON KIDS ...

  Events
  Siêu thị và Bách Hóa AEON (tầng 1 - 3)