Sự kiện khác

29/01/2021 21/02/2021

Happy Ox Year 2021!

  Events
  AEON MALL Long Biên
06/01/2019

MORE REWARDS FOR MOM & KIDS WITH AEON KIDS ...

  Events
  Siêu thị và Bách Hóa AEON (tầng 1 - 3)
01/01/2018

MEMBER DAY

  Events, Shopping
  AEON Long Biên