Xe Buýt 1 (35 chỗ)

Các điểm đón khách từ Liễu Giai – AEON Long Biên

Thời gian trả khách từ AEON Long Biên về Liễu Giai *

* Điểm trả khách đối diện điểm đón khách
** Xe buýt 16 chỗ

 

 Xe Buýt 2 (16 chỗ)

Các điểm đón khách từ Xuân Diệu – AEON Long Biên

Thời gian trả khách từ AEON Long Biên về Xuân Diệu *

* Điểm trả khách đối diện điểm đón khách

 

 Xe Buýt 3 (16 chỗ)

Các điểm đón khách từ Chợ Ngọc Thụy – AEON Long Biên

Thời gian trả khách từ AEON Long Biên về chợ Ngọc Thụy *

* Điểm trả khách đối diện điểm đón khách

 

 Xe Buýt 4 (35 chỗ)

Các điểm đón khách từ Nguyễn Trãi – AEON Long Biên

Thời gian trả khách từ AEON Long Biên về Nguyễn Trãi *

* Điểm trả khách đối diện điểm đón khách